به پسرم شهریار

وقتی تو گیتار می زنی

مادرت افسانه .مثل شکوفه ها می شه

خونه مون پر از اسم خدا می شه

خواهر کوچک تو .می رقصه با اَهنگ تو

تصویر خوشبختی را تو دفترش اون می کشه

وقتی تو گیتار می زنی

افکارمو به اوجها تو می بری


اهنگ گیتار تو


به ما بال و پر میده


اَهنگ گیتار تو

شعر خوشبختی میگه


پسرم گیتارتو با دل بنواز


با گیتارت با عشق دلهای ویران و بساز


بزار که در اون بالا


توی اسمونا .فرشته ها با ساز تو


شعر خدا را بخونند


رو زمین .تو این دنیا

بچه ها با ساز تو دلشون و شاد بکنند


اَهنگ گیتار تو بزار که هر جا بپیچه


تا که دنیا پر از عشق بشه

/ 0 نظر / 8 بازدید