دیدار اقای دکتر ظریف و همسرمحترمشان همراه با گروهی از مدیران بخش خصوصی از کشور بوسنی و هرزگوین

اقای دکتر ظریف به همراه همسر اهل معرفت به تمام معنی و فرهیخته خویش و نیز گروه بزرگی از مدیران بخش خصوصی از بوسنی و هرزگوین دیدار نمودند.به نظر من اقای دکتر ظریف کسی هستند که توانستند با به کار گیری فلسفه نوینی بخشی از طرح های ضدبشری قدرت های بزرگ را برعلیه کشورمان خنثی نمایند.ازسخنان ایشان می توان دریافت نمود که او انسانی دانا و اندیشه ورز و وطن دوست و صلح خواهی می باشد که تلاش می نماید از راه های نوینی ضمن احترام به حقوق ملت ها ، جلو اعمال ظالمانه قدرتمندان را بر علیه مردم کشور ما بگیرد.صحبت های بسیار نیکویی در جمع ایرانیان عنوان نمودند.سفارت ایران در سارایو که در راس آن جناب اقای محمود حیدری به عنوان سفیر هوشمند قرار دارند سعی می نمایند که روابط تجاری و فرهنگی و سیاسی ایران و بوسنی و هرزگوین را به نفع دو ملت گسترش دهند.بر خورد ایشان با ایرانیان مقیم کشور بوسنی و هرزگوین بسیار نیکو می باشد.ایشان و دیگر سروران در سفارت ایران در سارایو زحمات زیادی برای برقراری یک دیدار صمیمی وزیر محترم امورخارجه جهموری اسلامی ایران با ایرانیان مقیم کشیده بودند.دیدار بسیار مفید و مثبت و نیکویی بود.

به نظر می اید که علی رغم دیدگاه های متفاوت ایرانیان مقیم کشور های مختلف، ارتباط دوستانه و خیر خواهانه ایرانیان با همدیگر ودولت مردان اندیشه ورز و وطن پرست و انساندوست سرزمینمان می تواند فرهنگ متعالی و صلح طلبانه مردم ایران را به جهانیان نشان دهد و طرح های شوم برخی از کشور ها را بر علیه کشورمان خنثی نماید.

جناب اقای دکتر ظریف دیدگاه های بسیار انسانگرایانه و صلح جویانه و متعالی برای ایجاد روابط خوب و سازنده بین کشور ها و ملت های مختلف با ایران دارند. اندیشه سیاسی او مبتنی بر واقعیات می باشد.اما در عین حال ایشان فلسفه نوینی برای احقاق حقوق بین المللی کشورمان دارند که ضمن رعایت حقوق ملت های دیگر با روشی عالمانه و محترمانه و فرزانه گونه ،جلو برخورد های خصمانه برخی از قدرت ها را بر علیه کشورمان بگیرند.

ایشان تند روی ها را در هیج دینی و مسلکی نمی پسندند و معتقد هستند تند روی به هر عنوان و بنام هر دین و مسلکی که باشد ، به آن دین و مسلک ضربه می زند

آنچه که مشهود می باشد کارخانه های بزرگ اسلحه سازی و قدرت هایی که با ایجاد جنگ و ویرانی و فروش سلاح و گسترش سلطه خویش به حیات خود دوام می بخشند،هیچ گاه نمی خواهند که کشور هایی که فرهنگ و تمدنی دیر پا و منش انسانگرایانه و صلح جویانه دارند ،در خاور میانه معتدل بمانند و اجازه نمی دهند که این سرزمینها با همسایگان خود و دیگر کشور رابطه ای بر اساس احترام متقابل داشته باشند.

پس داشتن وزیر امور خارجه ای چون اقای دکتر ظریف که منشی صلح جویانه و انسانگرایانه و فرزانه گونه دارد و عالم و هوشمند می باشند ، بر ضد اهداف سلطه گران می باشد و سلطه گران هیچ وزیر خارجه ای همانند ایشان را خوش ندارند و ایشان را خطری بزر گ برای خود می شمارند. چون اقای دکتر ظریف با ظرافت و با منطق انسانی جلو سلطه گری آنها را می گیرند، باشد که همه سیاستمدران ما همچون اقای دکتر ظریف هوشمند و عالم و معتدل و انساندوست باشند و به همه مردم ایران با هر مسلک و مرام احترام بگذارند.چرا که قدرت های سلطه گر ترجیح می دهند که سیاستمدران کشورمان و مردم در مقابل هم قرار بگیرند و این تقابل بهترین راه برای منافع آنهاست./ 0 نظر / 68 بازدید