باغ ستاره گان

پاسی از شب گذشته 

صدای پارس سگها در همه جا حکم فرماست

من به بالکن می روم

و دمی روبرویم را تماشا می کنم

روبرویم بر بلندیها در میان در ختان عریان

چراغ ها سوسو می زنند

من تپش دل های مردمان خفته 

            در آ ن خانه ها  رامی شنوم

           من این مردم را دوست دارم

من با این مردم پیوند خورده ام

 

و آنگاه به آسمان خیره می شوم

 

 وه چه زیباست آسمان!

و خنده و چشمک زد ن ستاره گان

                 لحظه ای در باغ ستاره گان

                            دلم پرواز می کند

عطر گلهای ستاره گان مرا مست و شیدا می کند

                من مست می شوم

           و دوباره به کوهستان روبرویم خیره می شوم

سوسوی پنجره ها بر دامنه و بر قله کوهستانها

     دلم را روشنی می بخشند

         دل به فردا های روشن می بندم              

با خودم می اندیشم

                     من به این پنجره ها

من به مردمان خوب این سرزمین

من به این آسمان بی انتها

من به این ستارکان مهربان

وصل هستم

من به تمامی این کهکشان بی انتها وصل هستم

 

و این شب با من همدم است

و من همدم  دلهای عاشقم

ما به هم وصلیم

ما همه اصلیم

ای عاشق !

آسمان و زمین و خدا مال ماست

و ما متعلق به آنهاییم

ای عاشق فردا مال ماست!!

سارایو.ساعت 2 بامداد جمعه 16 مارس 2012.

               

/ 1 نظر / 38 بازدید
امیر

سلام سال نو مبارک با آرزوی سالی شاد و همراه با سعادت و تندرستی!