اگه یار بیاد

اگه یار بیاد

با اون بوی بهار میاد

اگه یار بیاد

روحم از قفس ازاد میشه

باغ دلم اباد میشه
اگه یار بیاد در اغوشش می گیرم
چشماشو من می بوسم
درداشو من می گیرم

به جاش خوشبختی میدم

اگه یار بیاد
قلمم جاری میشه

شعرمن باغی میشه
اگه یار بیاد
دست به دست هم می دیم

از بچه گی هامون می گیم

به فرداها ما دل می دیم

به اوجها پر می کشیم

به باغ دل سر می کشیم
اگه یار بیاد

از تیره کیها پاک می شم

بی ریا و صاف می شم

یه دست مثل خاک می شم

اگه یار بیاد

نامشو تکرار می کنم

براش شعر دل می خونم

ارزوهاشو می سازم

بهش بازم دل می بازم

دو باره عاشقش می شم

با اون به حق من می رسم

اگه یار بیاد

با اون بوی بهار میاد

اگه یار بیاد

/ 0 نظر / 10 بازدید