با یک گل بهار می شود

عاشق همسرش بود

عطرگلدانی که همسرش کاشته بود

فضای دل او را پرکرده بود

آن یک گلدان ، بهار را با خودش به خانه آورده بود

او بیش از پیش زیبائی های زندگی را می دید و لمس می کرد

و دستانش همه بوی بهار می دادند

و هر کس به او نگاه می کرد

در نگاهش شکوفه های بهار عاشقی را می دید

آری با یک گل بهار می شود

/ 0 نظر / 71 بازدید