تو با ساز و با ناز

تو باز با ساز نا مم بخوان به اَواز


که دلم سخت گرفته است

خیلی تنها شده ام

یاران همه در پروازند .در اوج و در فرازند

اما من...ای ناز من

در گفتن دوستت دارم وا مانده ام

اَخ .. در قفس جا مانده ام


از عشق بخوان تو یک نفس


بشکن سکوتم در قفس


از نام خود نامم بده

از جان خود جامم بده

و تو با ناز بیا به پیشم باز

از تنهایی ها رهایم ساز

و اسرار عشق را و پرواز را یادم بده


تو بیا با ناز ای دلنواز
/ 0 نظر / 7 بازدید