قصر گل های نرگسی بنفش در جنگل های قروه درجزین

سال ۱۳۵۲ بود.خرداد ماه داشت به پایان می رسید.ما امتحانات را داده بودیم و از همدان به قروه آمده بودیم.وقتی که به قروه می امدیم.انگار همه جا پر از عطر عشق شده است .حس عجیبی وجود ما را فرا می گرفت.با دوستان قدم در صحرا می گذاشتیم.دلمان برای دلبر هایمان می تپید.هر کدام از ما دختری را در خیال خود برای خود انتخاب نموده بودیم.در باره انها اغلب صحبت می کردیم .اما هیج وقت نمی توانستیم آنها را ببینیم.مگر گاهی در هنگام رفتن به سر چشمه ،آن هم زیر چشمی نگاهشان می کردیم.شاید هم اصلا نمی توانستیم زیر چشمی هم نگاهشان کنیم.پنجره ها برای ما بسیار معنی داشتند.چرا که گاه دلبر پشت پنجره و پشت پرده می ایستاد، و ما حضور دلبر را پشت پنجره حس می کردیم.می دانستم که او گل ها را دوست می دارد.بخصوص این گلهای نرگسی بنفش را که تا کنون کسی در قروه نتوانسته بود آنها

/ 0 نظر / 22 بازدید