باغهای ارزو

پیر زن گیتار زن

هنوز انگشتانش وقتی سیمهای گیتار را نوازش می کرد .یکباره تمامی صداها گویی خاموش می گشت.و دل از زندان تن رها می شد .او 65 سال دارد .ارام و تبسمی صمیمی همیشه برلب.هنوز هم می گویند او برترین استاد گیتار در بوسنی است. نامش ماریاناست و صرب است و در جنگ جهانی دوم خانواده اش را از دست داده و یک خانواده دیگر او را بزرگ کرده اند.و از کودکی همراه با درس به ورزش و موسیقی پرداخته.و تخصص گیتار را در ایتالیا سالها قبل به پایان رسانده.او گاهی به اینیجا می اید.دیروز با میرسادا ان خانم شاعره مسلمان که 50 ساله است در اینجا بود.یک دختر و پسر جوان از کشور هلند که روزنامه نگار و هنرپیشه تاتر بودند همراه با امیلا که یک خانم نقاش است .نشسته بودند.و انس ان جوان عاشق هنر ایرانی داشت گیتار می نواخت.وقتی ماریانا وارد شد ما بر خواستیم و انس با شر مندگی گیتار را به ماریانا داد و ماریانا تبسمی کرد و گفت بابا بگذارید از راه برسم بعد.اما در نگاهش شوق نوازش گیتار موج می زد. بیرون انواع صداها در امیخته بود و در فضای تاریخ و هنر و بناهای تاریخی که ما در میان ان ماوائ گرفته ایم از هر کشوری نشسته بودند.و قهوه و بوی قهوه و سیگار در فضا با صدای مردم از هر گوشه جهان در هم امیخته بود.

و ماریانا نگاه با معنی به گیتار و به ما انداخت و انرا لمس نمود.و کوکش کرد. و انگاه نوای گیتار بر خواست.همه صداهای دیگر را در بر گرفت.

و میرسادا یکی از شعرهای خود را که در جنگ نوشته بود همراه با نوای گیتار ماریانا خواند.در اینجا انسانهای مختلفی از هر سوی جهان می ایند و ما دوستان زیادی داریم که خواننده و نوازنده اند و یا شاعرند و لحظات شگفتی یک دلی ها و خدا جوییها در اینجا خلق نمودهاند. اما دیروز همه ما محصور شده بودیم. بیرون حافظ سلیم نشسته بود با دوستانش. سلیم یک حافظ قران و روحانی است و برخاست و امد نزد ما و از ماریانا خواهش کرد که یک اهنگ قدیمی سارایو یی بنوازد .

اهنگ باغ ارزو..... این اهنگ و ترانه را مردم بوسنی خیلی دوست دارند.لطیف و همیشه مطلوب است. و سلیم با ماریانا دو بایی خواندند و دیگران هم به انها پیوستند. و مسافرین خارجی مبهوت .....و ...

/ 0 نظر / 5 بازدید