نگاهی دیگر به تاریخ منطقه رزن و درگزین و قروه درجزین(قروه درگزین)

قروه درجزین در دیار همدان و رزن و در دیار قدیمی درگزین قرار دارد.در گذشته قروه درجزین جزیی ازمنطقه سلطان نشین درگزین بوده است. که پایتخت آن شهر درگزین نام داشته است. شاید هم قروه درجزین یک دوره ای محله ای بوده است در داخل شهر بزرگ درگزین. چرا که اولیا چلبی عنوان می دارد که شهر در گزین در حدود 370 سال پیش حدود 35000 جمعیت داشته است و شعاع شهر حدود 12 کیلومتر بوده است. حتی من به خاطر دارم قدیمیهای قروه درجزین می گفتند شهر درگزین چنان بزرگ بوده است که یک بز از وسمق و یا چانوگرین (شاهنجرین) که حدود ۱۲ کیلومتر با روستای درگزین فاصله دارد ، از روی بام خانه ها می توانسته است برود تا مرکز درگزین.اولیا چلبی سیاختنامه نویس امپراطوری عثمانی حدود 370 سال پیش چند روز ی در آن اقامت داشته و آنرا به نیکوئی ستوده است. اولیا چلبی بازار های سنگ فرش شهر درگزین را و قهواه خانه های پاکیزه آنرا ستوده است.او می گوید مردم شهر درگزین شیعه می باشند و در علم نجوم و ریاضیات تبحر دارند. از درگزین وزرا و علمای بسیاری برخاسته اند.فقط در دروه سلجوقیان پنج وزیر از آنجا برخاسته است.درگزین و متعاقب آن قروه درجزین در مسیر یکی از شاخه های راه ابریشم قرار داشته است برای همین قرنها در ارتباط با تمدنها و اندیشه های مردمان مختلف و کشور های گوناگون بوده است.مراکز علمی و دینی و عرفانی مختلفی در این منطقه وجود داشته است که در آنها افراد علوم و هنر های مختلف را کسب می نموده اند و پس رسیدن به درجه مطلوب علمی و معنوی ،برای گسترش علم و معرفت اسلامی و الهی به دیار دیگر سفر می کرده اند.از جمله شیخ یوسف همدانی که در جهان اسلام مشهور می باشد .او در سال 440 هجری در روستای بوزنجرد و یا بیژن گرد به دنیا امده و رشد یافت در بغداد نیز تحصیل نموده و در خراسان و ترکمنستان و هرات سالها به تعلیم و تربیت پرداخت .او بنیانگذار طریقه نقشبندیه می باشد .که پس از گذشت حدود 900 سال هنوز هم از هندوستان گرفته تا اروپا پیروان قابل توجهی دارد.سالها قبل هنگامی که داشتم در باره منطقه درگزین و رزن کنونی و تاریخ آن تحقیق می نمودم جناب استاد مهدی شعبانی فرمودند که عبید زاکانی شعری دارند در رابطه با درگزین.من شروع به تحقیق در باره عبید زاکانی نمودم.دیدم که بیشتر محققین زادگاه او را در اطراف قزوین دانسته اند.با مینی بوس از قروه به رزن می رفتم در کنار روستای درگزین یکی گفت که من در کنار راه حکان پیاده می شوم.نا خود آگاه با خودم تکرار نمودم ،حکان زکان!چون از قدیم نام حکان و زکان با هم خوانده می شد.یکباره جرقه ای در ذهنم زد و با خودم گفتم که شاید زکان همان ذاکان و محل تولد عبید ذاکانی باشد.که به نظر می رسد که این نظریه می تواند به حقیقت نزدیک باشد.

بنا به نوشته میرزا محمد منجم سردرودی

منطقه درگزین از گذشته منطقه مقدسی بوده است و به انجا منطقه هفت بابا می گفته اند. چرا که در زمان ابایزید بسطامی که یکی از عارفان نامی جهان اسلام می باشد، (متوفی 261 هجری) هفت تن از شاگردان او که در اصل از منطقه درگزین بوده اند،دوباره به امر او به منطقه درگزین بر می گردند و در آنجا به گسترش معرفت الهی می پردازند.بخاطر تقدس این منطقه در زمان تیموریعنی حدود 700 سال پیش به امر او طایفه بزرگ قراگوزلو که در مرزهای شام سوریه کنونی برای حفاظت از مرزهای کشور های اسلامی در انجا ها مستقر بودند و به رشادت و جوانمردی و دینداری مشهور بودند ،به منطقه درگزین آمدند.و این منطقه را دوباره آباد نمودند.

طایفه قراگوزلو در گسترش علم و معرفت و صنعت و تجارت در منطقه کوشیدند.از این طایفه وزرا و علما و عرفا و سرداران بسیاری بر خاسته اند.

منطقه درگزین و یارزن کنونی در زمان صفوی ها مورد توجه بوده است.این منطقه چند بار مورد حمله لشکر امپراطوری عثمانی قرا ر گرفت و روستاهی شیعه نشین مورد قتل غارت قرار گرفتند .حتی یکی از سرداران عثمانی که بنام خسرو پاشا که در اصل اهل بوسنی بود،پس از تصرف منطقه درگزین چند روزی در درگزین اقامت نمود.


/ 0 نظر / 54 بازدید