ای دوست

ای دوست

نگو که پایان راه است

نگو که پایان راه چاه است

می بینی که نفس می کشیم

می بینی که هنوز در اعماق وجودمان شعله ای می سوزد

و مرغ دل در انسوی تاریکیها می خواند .

تو می گویی به بن بست رسیده ایم


تو می گویی از این همه شکست خسته ایم


بیا چشم دلمان باز کنیم


بیا با خدا راز و نیاز کنیم


ما تنها نیستیم

قلبها برای ما می تپند و ما با این همه دلهای عاشق

این همه ستاره و اسمان و این همه باغ


پیوسته ایم


ای دوست جهان تو را می شناسد

و من و تو بخشی از این جهانیم


بیا نفسی تازه کنیم

بیا شوری دیگر به جهان بیافگنیم

بیا خدای را و خویش را باور کنیم

ای دوست

/ 0 نظر / 6 بازدید