شعر و زندگی

نمی گذارم تو تنها باشی

با شعر لانه ای می سازم برایت

شعرم همیشه قصر تو خواهد شد و سرایت

تا قلم دارم به دست

تا جوششی در جانم هست

من برایت بال می سازم ز شعر


من به تو دل می بازم به شعر

شعر من بوی تو را خواهد داد

شعر من نام تو را خواهد خواند


نمی گذارم که تنها باشی


با شعرم برایت نغمه عشق را می کنم نقاشی


باغی از شعر دلم می سازم


چون تو هستی الهام بخش من و توهستی بال پروازم


هزاران مرغ عشق را به باغ تو فرا می خوانم


تا با تو همراز شوند

تا با تو دمساز شوند


با شعرم هر روز به تو دل می بازم

با شعرم به تو من می نازم

با شعرم با تو من زندگی می کنم
با شعرم با تو می می مانم

شاعر م شاعر کوچه های عشق


تو در شعرمنی من تو را می خوانم


/ 0 نظر / 8 بازدید