نام برخی از زنان در قروه درجزین

قیز بس

یعنی دختر بس است.وقتی که مادری دیگر نمی خواست دختر به دنیا بیاورد ،نام دخترش را قیز بس می گذاشت.احتمالا مردم اعتقاد داشتند که با این کار دیگر دختر به دنیا نمی آوردند

توبا

گل دسته

فریک یعنی مرغ جوان.یکی از خاله های پدرم نامش فریک بود

ککلیک یعنی کبک. دومین خاله پدرم نامش ککلیک بود

گل پری

فرنگیس

مهرانگیز.نام یکی دیگر از خاله های پدرم بود

گل آفرین


/ 0 نظر / 46 بازدید