دخترم نازم دلارا

دخترم نازم دلارا

شوق پروازم دلارا

وه چه خوبی

وه چه زیبا

به تو می نازم دلارا

...

دوست داری زندگی را

شادی و سر  زندگی را

توسبک بالی

 باحالی

در تو می بینم  عزیزم برازندگی را

......

آرزو یت رنگ با رنگ

نغمه هایت بس خوش آهنگ

با نگاه مهربانت

خوش زبانت

نرم می گردد دل سنگ

....................

 

               ای دلارا

             دخت والا

              تو قشنگی چون گلی

            خوش نوا چون بلبلی

                       نگه دار تو الله

..............

خوش مرامی و تونازی

نغمه خوش می نوازی

می رقصی نرم

همیشه دلگرم

باشکوهی سرفرازی

..............

 

دوستت دارد مادرت

او دارد باورت

با تو  او شاد

در دل آباد

در همه جا یاورت

             ....................

نیک اندیشه داری

در عشق ریشه داری

وه چه نازی

سر فرازی

نیکی را پیشه داری

...............

                                دخترم  نازم دلارا 

                               شوق پروازم دلارا

                                 وه چه خوبی

                                 وتو محبوبی

                               به تو می نازم دلارا

                                به تو می نازم دلارا

/ 1 نظر / 46 بازدید
رضا

مزاحم شما شدم می دانم! تنها چراغ را روشن می کنم گل ها را در گلدان می گذارم پنجره را باز می کنم و بعد می روم ... "سنت اگزوپری" سلام. اميدوارم سالم و برقرار باشيد و سال پيش رو پر از عشق و لحظه هاي خوب باشه براي شما و خانواده محترمتون. دلم براتون خيلي زياد تنگ شده. [گل]