ایوانا دختری از کرواسی و مولانا

یک سال پیش دختر خندان و سبک بالی به محل کار ما آمد وسراغ درویش واقعی را از من گرفت.من گفتم در بوسنی جوانان و مردان و زنان عارف کم نیستند.اما یک نفر را به شما معرفی می کنم که به نظرم دارای شور و حالی خاص است.او نامش سلیمان است.بدین ترتیب من با سلمیان تماس گرفتم و و ایوانا و سلیمان را با هم آشنا کردم.


سلیمان مربی ورز شهای رزمی و کوه نورد و یکی از فیلمبرداران مشهور و قدیمی تلویزیون می باشد که در طول جنگ فیلم های عجیبی گرفته است.

سلیمان عاشق ایران است.

گاهی وقتی از ایران سخن می گوید از چشمانش اشک سرازیر می شود.

سلیمان در عین حال اعتقاد خاصی به حافظ شیرازی دارد. اغلب به نزد من می آید تا برایش فال بگیرم.

اکنون یک سال می شود که ایوانا با سلیمان در ارتباط می شود و ایوانا از طریق سلیمان با مولانا و حافظ آشنا شده است.ایوانا اکنون از طریق مولانا به دنبال ایجاد دوستی ملت ها می باشد.

ایوانا می گوید که آرامش خود را در راه مولانا و حافظ شیرازی یافته است.

جند روز است که از کرواسی به سارایو آمده است وبه دیدار بزرگان تکایا و خانقاها رفته است.جالب است که در این سیر وسلوک با راهنمایی سلیمان با دوستان جوان بوسنیایی هم آشنا شده است که مطالعات عمیقی در باره حافظ و مولانا دارند و حتی جلسات حافظ خوانی هم بر گزار می نمایند.این دوستان وارسته و عالم و جوان ،ادبیات و زبان فارسی خوانده اند و دارای منش و مرام بسیار نیکویی هستند و درک بسیار قشنگی از حافظ و مولانا و سعدی و دیگر بزرگان ادب فارسی دارند.

ایوانا امروز با سلیمان پیش من آمد سبک و شادمان در نگاهش درخشش خاصی پیدا بود.

سلیمان از من خواست که برای هر دو انها فال حافظ بگیرم.

فال خوبی برای هر دو آنها آمد.

از ایران و از مولانا و از حافظ سخن ها گفتیم.

/ 0 نظر / 89 بازدید