قصه تجارت قالی در قروه درجزین

در تاریخ صفوی امده است که شاه ایران در زمان سلطان سلیم.از جمله هدایایی که به امپراطوری عثمانی هدیه می دهد،چند تخته فرش ابریشم درجزین بوده است. فرش در جزین در جهان مطرح بوده است.در سنگ قبرهایی در اطراف امامزداه درجزین و روستاهای منطقه درجزین و یا رزن کنونی به جا مانده است ما می توانیم تصویر ابزار های قالی بافی را از جمله دفه و شانه را ببینیم.

قروه درجزین یکی از مراکز مهم داد و ستد فرش ها ی منطقه درجزین قدیم و یا رزن کنونی بود.بیشتر زنان در منطقه و در قروه درجزین به بافت قالی مشغول بودند.بیشتر قالی هایی که بافته می شد.در ندازه های کوچک بودند.مثل ذرع و نیم و دو ذرع و کناره  و یا پشتی بودند.

هر رو ستایی نقش و رنگ خاص خود را داشت.روستای سوزن بهترین قالیچه ها را داشت.روستای سوزن در حدود 10 کیلومتری شرق شهرستان رزن قرار دارد.

تا انقلاب اغلب فرش فروش های قروه درجزین فرش های خود را به همدان می بردند.

در همدان ذولفقاری ها و غیره بودند که حق العمل کار بودند.فرش ها در انبار انها جمع می شد و مشتری از انها می خرید.و آنها سفته خود را به تجار فرش قروه می داند.

اولین کسی که می توان گفت انقلاب در تجارت فرش در روه تحول بوجو آورد ،آقای غلام علی گلشنی بودند.با وجود اینکه خیلی جوان بودند.توانست مستقیما با صادر کنند گان بزرگ فرش ایران ارتباط ایجاد نماید.انها را به قروه آورد و صادر کنند گان مستقیما از تجار قروه فرش ها را خریداری نمودند.بعد خود آقای گلشنی اقدام به صادرات فرش از منطقه نمودند.روستا به روستا با خریداران می گشتند و خرید می کردند.آقای گلشنی با خانم شیرین سور اصرافیل نوسیند و محقق فرش،در رابطه با فرش منطقه درجزین و یا رزن کنونی همراهی نمودند.

آقای گلشنی هنوز هم شاید تنها کسی باشد در منطقه که شناخت وسیعی در باره فرش منطقه دارد.علاقه بسیار زیادی به فرش دارند.

تابستان در خدمت ایشان بودیم.

/ 0 نظر / 51 بازدید