تما م غزلهای عاشقانه برای تو

ای غزال دشت های صداقت

انگار تمام غزلهای عاشقانه برای تو سروده شده اند

انگار گلهای سرخ برای تو می خندند

چرا که تو راز گل سرخ را می دانی

و گفتارت همه عطر گل سرخ دارد

و در خیالت برای همه یک باغچه گل سرخ کاشته ای

انگار که بلبلان عاشق برای تو می خوانند

چرا که سخن گفتنت همچو نغمه بلبل است

و تو راز دل بلبل را خوب می دانی

در نگاهت صداقت و صمیمیت موج می زند

و از نگاهت می توان ستاره های درخشان اندیشه ات را دید

ای غزال دشت های مهربانی ها

انگار تو فرشته ای بر زمین و بر خاک

/ 0 نظر / 47 بازدید