یاد یار مهربان

یاد یار مهربان

شور و حالی میده به من

با یادش روزگارم گاه بارونی گاه افتابی میشه

تو کویر ارزو هام . رودخونه صافی میشه

جاری میشه

یاد یار مهربان تو دلم باغی میشه

در عالم خیال

با او پرواز می کنم


باهاش راز و نیاز می کنم


قشنگ ترین ترانه را ساز می کنم


تو کویر تشنگی .یاد یار مهربان


می باره بر سرم مثل باران


فکرم شکوفه میده .میشه مثل بهاران


یاد یار مهربان

یاد یار مهربان

/ 0 نظر / 9 بازدید