من قروه ای هستم

من قروه ای هستم

باده عشق الهی زده ام .من مستم

از دیار درگزینم .از تبار همدان

من از اویم.نه ازینم نه از انعشق مولا یم علی شوری فکنده است درسرم

یاد حق حق داده است بال و پرم


شرف و مردانگی داده به من .با مروت پدرم


قلمت را به زمین نگذاری پسرم


سفر اخرتش گفت به من .

/ 0 نظر / 8 بازدید