هیچ دلم از تو سیر نشد

خیلی سالها گذشته اما هنوز بازم به دنبال تو ام

با هر گلی و ستاره ای هنوزم من یاد توام

قشنگ ترین شعرها رو و شگفت ترین اَهنگ هارو


برای تو من می خوام


در عالم خیال عاشقانه تو رو می پام با شعرهام همیشه دنبالت میام

می دونی دلم از تو هیچ سیر نشد


دلم جز تو کسی را نخواست ... در دام عشق کسی جز تو اسیر نشداسیر تو شدن منو اَزادم کرد


عشق تو منو ساخت ..منو اَبادم کردبا تو دلم جوون موند و پیر نشد هیچ دلم از تو سیر نشد


جز تو دلم در دام کسی اسیر نشد

فاصله ها و میله های زندون

کوهها و راهها و سیمهای خاردار

نتونستند تو رو از من بگیرند


هر شب بازم .... ستار ه های عشقت در دلم سوسو زدند


نزاشتم که ستاره های عشقت تو ی دلم بمیرند


هر چه از تو دور شدم بیشتر از گذشته ها پر از عشق و غرور شدم


هیچ دلم از تو سیر نشد باغ عشقت در دلم هر روز تازه شد و پیر نشد


هیچ دلم از تو سیر نشد ......هیچ دلم از تو سیر نشد
/ 0 نظر / 5 بازدید