من یک فرشته می شناسم

من یک فرشته می شناسم

بالها یش از الیاف نور

بسی مهربان و بی غرور

درد پنهان تو را می داند

نغمه عشق تو را می خواند

با تو همدم می شود


با تو او می ماند

من یک فرشته می شناسم

که کلامش اسمانیست

مهربان است مثل باران در کویر تشنه گیها

خوش زبان است درسکون بی کسی ها


ان فرشته در باغ رویاهای تو لانه دارد

ان فرشته با تو است

ان فرشته همنشین من و توست

اگر من هم مثل تو ایینه خیالم را صاف کنم

از عمق وجودم خدا را صدا کنم

فرشته را در ایینه چشمهای تو من خواهم دید

از نگاهت من به او خواهم رسید
/ 0 نظر / 7 بازدید