یک شب تا به سحر با تو پرواز کردم

یادته او ن شب با هم همنوا شدیم

از قالب من و تو یی رها شدیم

از بند تن جدا شدیم

پر از عشق خدا شدیم

فاصله هارفت از میون

هر دو شدیم یه تن یه جون

شراب خدایی را سر کشیدیم

پر زدیم به اوجها پر کشیدیم


ما سبکبال شدیم

با ملک یار شدیم

اری ان شب تا سحر من با تو همراز شدم

با دم گرم تو دمساز شدم

/ 0 نظر / 8 بازدید