حیوانات در قروه درجزین

اینک بوگوردو

آنام یارما دوگوردو

داوار مه له دی

گوی مونجوقون اله دی

خوروس باننادو

ننه م منی داننادو

اششگ انقوردو

پالانونو یان قوردو

قارقا قاروللار

نوخوش زاروللار

کوپک هوردو

سورون سوردو

تووخ قاقوللادو

قاپو پاقوللادو

بولوت شاقوللار

تاققا تاقوللار

اششک هریللر

اوغلان هیریللر

اولدوز پاروللار

چیراغ پریللر

اوشاق پیغیللر

قوشلار جیگ گیللر
/ 0 نظر / 36 بازدید