تلفط برخی از نام های مردان و زنان در قروه درجزین

تا حدود 40 سال پیش نام مردان و زنان اغلب به صورت مخفف و با اضافه نمودن پسوند ( ایش )به آخر نام ها،بکار برده می شد.

مثلا به فاطمه می گفتند فاطیش

رُقیه = روقش

قربانعلی= قوبوش

عبدالله= اَپش

محمد= مَمیش

ابراهیم=ایبیش

نصرت=نوصو

حسین=حوسو

بعضی از نامهای مردان در آن دوره: فتحعلی- هدایت-همت الله-حیدر- نصرت-عزتالله- حشمت الله-امامقلی-فرض الله- اسدلله- قدرت الله- سیف الله-قهرمان-

/ 0 نظر / 47 بازدید