من و تو مثل همیم

من و تو مثل همیم


گاهی لبریز از عشقیم


گاهی دریای غمیم


در وادی دیگه ما سیر می کنیم


دنیا رو با همه نامردمیهاش دوست داریم


هیچ قراری نداریم


با همه یاریم و یاری نداریم


ما اهل دلیم و دل وطنیم


نمی تونیم حتی از دشمنمون دل بکنیم

من و تو مثل همیم


حیف که از هم ما کمیم


دلخوشیم با خوشیهای دیگران

گریزان از ماتمیم


یه روز منو تو ما می شیم


ما رهرو خدا می شیم


یکی از اون دور ها میاد

اونم راهه تو رو می خواد

/ 0 نظر / 7 بازدید