عشق از درگزین تا آمریکا

معلم عشق بود.

پاک سرشت بود

شیخ هِلمینسکی(helminski) با همسرش از آمریکا به سارایو امده بود.او سی و چند سال است که ره عشق می پیماید.مسلمان گشته است.و دلش آلله می گوید.و پیرو محمد ص و مرید مولا علی ع  است .انسانها را به دوستی فرا می خواند.

آرام 

اما در تلاتم

دوست امریکائی من داوید ، او را به سارایو دعوت کرده بود. داوید  همسرش ایرانی بوده و با همسرش اشعار شعرای ایرانی را به انگلیسی ترجمه و چاپ کرده اند.داوید خود شوریده ای است در یا دل.

من ترتیبی دادم که جمع کوچکی در خدمت  استاد هلمینسکی  و همسر سبک بالش باشیم.

او از دل گفت

از بی قراری گفت

از معشوق گفت

برای یار خواند

تار نواخت و همسرش دف.

گفتم از دیار همدانم از درگزینم.

گفت آنجا مقدس است چرا که اولین شیخ من یوسف همدانی بوزنجردی است.

گفتم از بوزنجرد زاد گاه من فاصله خیلی کمی دارد

گفت برای همین عطر یار مستت نموده و  سر گشته شده ای!

گفتم آری !

سر گشته ام!

به معشوق دل بسته ام

گفت این دل بستگی ات پیوسته باد

تا به او بپیوندی!

 

 

/ 0 نظر / 105 بازدید