یاوران من

یاوران من .ای رهروان عاشق

خبر از شراب نابی دارم

در خم خانه ای در دیار دور

گر ازان بنوشید

دلتان می شود روشن و پر نور


با من همراه شوید

با من همراه شوید .دل به مولا بدهید


دل به دریا بزنید


از غبار روزگار پاک شوید


شورید ه در این راه شوید


تشنه شوید اَه شوید


چشمه شوید .باغ شوید


همه انگور شوید .تاک شویدهمه رویا بروید و همه خواب شوید


بجوشید و لبریز و سر ریز شوید و شراب ناب شوید


همه بر بادشوید و همه اّباد شوید


یاوران شراب نابم بدهید


همه از دلبر من دم بزنید

از خمخانه عشق مدام جامم بدهید

یاوران ره خمخانه کجاست؟/ 0 نظر / 6 بازدید