آتامون خییرلی الی

بیر وارودو بیر یوخودو قارونلار آج گونول لو آمما توخودو قوروای درجزینده بیر یاقچو کیشی وارودو اونون آدو فتحعلی دی خییرلی اونون الیدی حشمت اوغلو فتحلی نومورتا ییقر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
اسفند 96
20 پست
بهمن 96
12 پست
مهر 96
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
4 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
8 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
5 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
2 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
12 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
10 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
12 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
10 پست
شهریور 86
8 پست
تیر 86
10 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
17 پست
بهمن 85
12 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
16 پست
آبان 85
10 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
11 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
15 پست
خرداد 85
28 پست