دیدار اقای دکتر ظریف و همسرمحترمشان همراه با گروهی از مدیران بخش خصوصی از کشور بوسنی و هرزگوین

اقای دکتر ظریف به همراه همسر اهل معرفت به تمام معنی و فرهیخته خویش و نیز گروه بزرگی از مدیران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
اسفند 96
20 پست
بهمن 96
12 پست
مهر 96
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
4 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
8 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
5 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
2 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
12 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
10 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
12 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
10 پست
شهریور 86
8 پست
تیر 86
10 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
17 پست
بهمن 85
12 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
16 پست
آبان 85
10 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
11 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
15 پست
خرداد 85
28 پست