از تو گفتن چه دلنشین است   

از تو گفتن چه دلنشین است

از تو خواندن چه باشکوه

با تو بودن سرفرازیست


با تو بودن همچو رویا ست
همچو رازیست


از تو گفتم . روزگارانم همه پر نور و روشن شد

از تو خواندم حنجره بلبلان همه پر اَهنگ شد


با تو رفتم راهم همه ایمان شد


با تو سوختم جانم همه جانان شد


ای یار غمخوار من ای مونس و دلدار من

از تو گفتن همه شیدایی است


با تو دنیا م همه رویایی است


از تو گفتن چه دلنشین است


اسیر تو گشتن عین اَزادی است

دل به توبستن همه وارستگی است


دیوانه تو گشتن عین فرزانگی است


از تو گفتن....از تو گفتن
لینک
۱۳۸٥/۳/٢٠ - parviz mohammadi