تو را باور دارم   

تو را باور دارم

چرا که اصلی و به سرچشمه عشق الهی وصلی

بنوشان ما را از ان که تشنه ایم هر چند که در سر چشمه ایم

مستمان کن شورمان ده که سخت خسته ایم و بخت به گشته ایم


ما تو را باور داریم


لینک
۱۳۸٥/۱/۱۳ - parviz mohammadi