در شهر ِ یار   

 

 

شاد و سبک بال

با شور با حال

دور از قیل و قال

              دل به حق بسپار

               دوستم شهریار

بخت با تویار

در ان دیار

امیدت بسیار

               دوست با وقار

                 آقا شهریار

اهل کتابی

پاکی و نابی

جاری چو آبی

                         قلمت جاری

                           تو خوبی آری

دلت چو دریا

افکارت والا

یاورت مولا

                        با خدا ،خود آ

                      هر دم  گو خدا

اندیشه ات خوب

دلت بی رسوب

زندگیت مطلوب

                       شعرا ت پر شور

                     تو دلت پر نور

 

در ان دیار

با ش شهریار

در شهر  ِ یار

                                با ش استوار

                                 پسرم شهریار

                              پسرم شهریار

 

لینک
۱۳٩٠/۱/٢٧ - parviz mohammadi

   سال نود   

 

یه شب مونده بود به عید،شاد و غزل خوان بودم.شب که از میان کوچه باغها  می راندم ،مرغکان به آرامی نجوا می کردند و سگ ها به گرمی پارس د.با خودم می خواندم ..عید اومد بهار اومد میرم به صحرا...

آسمون رو که نگاه کردم ،حیرت زده شدم.!انگار یک باره زیبائی حیرت انگیز ماه و نور مهربانش تمام وجودم را فرا گرفت. ماه عجیب شده بود.خیلی قشنگ شده بود. من با شوق و ذوق اومدم خونه.

بچه ها!!

بچه !

افسانه !!

بیاین بیرون !

ماه رو تماشا کنین!

خیلی خیلی قشنگ شده 

خیلی قشنگ!

می خواستم این زیبائی حیرت انگیز ماه رو  با دوربینم ثبت کنم .اما نشد. اما نگاه قشنگ ماه و روی ماه ِماه در ذهنم موند.

دخترم خیلی خوشحال شده بود.

زیبائی ماه و نور شگفتش بر چهره مهربان دخترم افتاده بود.

پسرم تبسمی ملایم بر لب داشت

همسرم از شوق خود فریاد زد!!

و من گفتم بچه ها امسال سال قشنگی برای همه مردم خواهد بود.

زنم گفت هرچند که تو همیشه خوش بینی .اما این ماه زیبا یه چیزی می خواد به ما بگه

 

و من هم فی البداهه خواندم

سال نود

نباشه بد

دور باشه بلا و درد

همگی شاد باشیم

در دل آباد باشم

این سال تازه

بخت با ما بسازه

دنیا به ما بنازه

    با هم مهربون باشیم

    خوش فکر خوش زبون باشیم

 

 

لینک
۱۳٩٠/۱/٢٤ - parviz mohammadi